הגשת חומרים

1. הבלוג הוא בלוג פרטי. החומרים המוגשים אליו יתפרסמו אך ורק על פי שיקול דעתה של העורכת. יחד עם זאת, הדעות המובעות באותם חומרים הם של מחבריהם ובשום פנים ואופן אין לראותם כשופר לדעת  העורכת.

2. הבלוג מצוי באינטרנט ועל כן הגשת חומרים לבלוג היא הסכמה מיניה וביה לפירסומם באינטרנט.

3. סוגי קבצים: קבצי טקסט (פורמט doc בלבד), קבצי אודיו, ווידאו, תמונות, צילומים וציורים.

4. משך מרבי לקבצי אודיו/וידאו: 4 דקות.

5. חובה לקיים את החוק בדבר שמירת זכויות יוצרים. אם נפלה שגגה בעניין זכויות יוצרים לרשומה כלשהי, והדבר הובא לידיעת העורכת, הרשומה שיש בה הפרה לכאורה של זכויות היוצרים תוסר מידית מהבלוג.

6. אתר זה הוא בלוג פרטי ללא כוונת רווח ואין בו פירסומות. לפיכך אין לצַפות לתגמול כספי כלשהו על פרסום יצירות, גם לא לתמלוגים כלשהם.
 
     7. בקשת מחבר להסרת רשומתו תיענה מייד וכן בקשה להסרת רשומה מטעמי זכויות יוצרים או פגיעה חלילה בצנעת הפרט. 
    
      8. מסירת חומרים לפירסום היא הסכמה מיניה וביה לכל זה.

הכתובת למשלוח הצעות חומרים לפירסום: דר‘ לאה מזור mazor.lea@gmail.com

                                               
                                             לדף הבית הקישו כאן